ดอกพุทธรักษา ดอกไม้สำคัญประจำวันพ่อ

flower-eden

“พ่อ” ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่หาใครมาเปรียบเทียบไม่ได้เช่นเดียวกับ “แม่” ซึ่งหน้าที่ของคนทั้ง 2 คนนี้ก็คือการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคม รับผิดชอบในสิ่งที่ควรกระทำ เป็นบุคคลที่พยายามสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเห็น แม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นคนคลอดออกมา แต่ก็ถือว่าลูกเป็นสายเลือดที่ยังไงก็ไม่มีทางตัดขาดกันได้แน่นอน สำหรับประเทศไทยการให้ความสำคัญกับพ่อจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกทุกคนควรต้องให้ความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงมีการตั้ง วันพ่อแห่งชาติ ขึ้นมา

punthai

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี คือวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลไทยได้จัดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือ วันพ่อแห่งชาติ เป็นการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถือว่าเป็นวันที่ลูกๆ ทุกคนควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การเข้าไปกราบคุณพ่อในวันที่ท่านยังมีชีวิตถือเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะหากวันใดที่คุณพ่อไมได้อยู่กับเราแล้วการกลับมาคิดในภายหลังก็เป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้ เมื่อมีวันพ่อแห่งชาติก็จะต้องมีดอกไม้ที่สื่อถึงวันพ่อ สำหรับประเทศไทยยกให้ ดอกพุทธรักษา คือดอกไม้ประจำวันพ่อ

flower-eden

ความหมายของดอกพุทธรักษาก็คือ พระพุทธเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองให้เกิดแต่ความสงบสุข ความร่มเย็น เป็นชื่อดอกไม้ที่ถูกเรียกกันมานานหลายร้อยปีแล้ว เหตุผลที่เลือกนำดอกพุทธรักษามาใช้เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อก็เพราะว่า ลักษณะของดอกจะมีสีเหลืองซึงมีสีตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีทั้งความหมายเหมาะสมและเป็นดอกไม้ที่คนไทยเองจะได้สื่อถึงพ่อคนเดียวกันที่คอยดูแลลูกๆ ทุกคนมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของท่านด้วย เวลาที่เราได้มอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อก็เปรียบเสมือนการบอกรักคนที่เราเคารพบูชา เป็นผู้ที่สร้างความร่มเย็นให้กับครอบครัวของเรา ในสมัยโบราณของคนไทยยังมีความเชื่อด้วยว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นพุทธรักษาเอาไว้ในบ้านจะสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้อีกด้วย

ดอกพุทธรักษาสำหรับคนไทยถือว่าเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างมีความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นดอกไม้ที่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนำมาทำอะไรแบบเล่นๆ เมื่อถึงวันสำคัญอย่างวันพ่อของทุกๆ ปี เราก็จะเห็นลูกๆ ส่วนใหญ่มีดอกพุทธรักษาเพื่อเอาไว้กราบคุณพ่อชองทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ให้ชีวิตมีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ปราศจากสิ่งไม่ดีไปตลอดกาล