‘ดอกมะลิ’ มีความหมายแสดงถึงอะไร

Jasmine-news-site

‘ดอกมะลิ’ คือ ไม้มงคลชนิดหนึ่ง เป็นดอกไม้ที่ส่งมอบให้แก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี เพื่อเป็นการส่งมอบรัก รวมทั้งส่งมอบคิดถึงให้แก่ผู้คนทั่วไปที่ได้รับ และยังเป็นดอกไม้ซึ่งสื่อเรื่องความกตัญญูอีกด้วย โดยดอกมะลิ เป็นดอกไม้ที่เป็นการส่งมอบความรักจากลูกสู่แม่อีกด้วย

ดอกมะลิ…ดอกไม้มงคล ส่งมอบความรัก ให้แก่ผู้รับ

‘ดอกมะลิ’ เป็นไม้มงคล ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนานนม มีเรื่องเล่าขานว่าดอกไม้ชนิดนี้ เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็ยังนิยมนำดอกมะลิมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระอีกด้วย ‘ดอกมะลิ’ เป็นดอกไม้ที่มรเอกลักษณ์ในเรื่องของกลิ่นหอมเย็น สดชื่น และสีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิก็ทำให้ผู้ได้พบเห็นมีความสงบ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่า ถ้าบ้านไหนได้ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็จะช่วยเสริมให้สมาชิกภายในบ้านได้รับความปรารถนาดี นอกจากนี้ยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจอันบริสุทธิ์ รู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

news-Jasmine-site

คุณสมบัติของดอกมะลิที่เป็นมากกว่าดอกไม้

ในเรื่องคุณสมบัติของดอกมะลิที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั้น คือ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย , ลำต้นเล็กกลม มีความสูงเมื่อโตเต็มวัยประมาณ 2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขารอบๆ ต้น ใบเดี่ยวมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลม ขอบใบมีความเรียบ มีความมันและออกสีเขียวเข้ม เมื่อออกดอกจะเป็นดอกเดี่ยว หรือ ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบต่างๆ มีกลิ่นหอมเย็นใจ ในแต่ละดอกมีกลีบเลี้ยงลักษณะเป็นหลอด มีสีเขียวอมเหลืองอ่อน ปลายแตกแยก ออกเป็น 8 – 10 เส้น กลีบดอกมีสีขาว 6 – 10 กลีบเรียงเป็นวงกลม แลดูน่ารัก หรือ อาจมีการซ้อนกันเป็นชั้นแตกต่างกันตามสายพันธุ์ของมะลิที่มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน

โดยดอกมะลิสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง หากแต่สิ่งที่หลายๆ คนมีความคุ้นเคยมากที่สุด ก็คือการนำไปร้อยเป็นพวงมาลัย ซึ่งมีความเก่าแก่ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย แต่ถ้าเป็นดอกมะลิซ้อน ก็สามารถนำไปจัดลงแจกันพร้อมประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย นอกจากในเรื่องความสวยงามแล้ว ‘มะลิ’ ก็ยังเป็นส่วนผสมสำหรับแต่งกลิ่น หรือ ใช้อบกลิ่นขนมให้หอม , อบผ้า รวมทั้งใช้ในการตกแต่งกลิ่นใบชาอีกด้วย หากแต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่า ไม่ควรรับประทานชาดอกมะลิเป็นประจำ เนื่องจากจะทำให้ความจำไม่ดี ดอกมะลิก็ยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ และคุณสมบัติที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ น้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์นี้ ยังมีฤทธิ์ไล่เห็บหมัดได้อีกด้วย