millionaire

เศรษฐีรับเงิน

January 10, 2018 admin 0

แค่ชื่อก็แสดงออกถึงความเป็นมงคล สำหรับเศรษฐีรับเงินเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับสาวน้อยปะแป้ง เหมาะกับการปลูกในดินที่มีความร่วนซุยใช้การปักชำลำต้นสำหรับการขยายพันธุ์ส่วนมากแล้วเราจะเห็นต้นเศรษฐีรับเงินปลูกไว้ตามหน้าบ้าน สำนักงาน หรืออาคารต่างๆ มีความเชื่อว่าจะเป็นต้นไม้ที่นำเงินนำทองและสินทรัพย์ต่างๆ เข้ามาสู่บ้านหลังนั้น