Carnation

ดอกคาร์เนชั่นสวยงาม ความหมายดี

July 5, 2018 admin 0

ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่คอยจรรโลงใจให้กับผู้ที่พบเห็นหรือได้รับ ไม่เฉพาะสตรีเท่านั้นที่เหมาะกับดอกไม้ แต่ทุกคนต่างก็ได้รับดอกไม้ได้เช่นเดียวกัน ดอกไม้นั้นนอกจากความสวยงาม ความสดชื่นที่ได้รับแล้ว ดอกไม้แต่ละชนิดต่างก็มีความหมายในตัวของมันเองด้วย การให้ดอกไม้จึงเหมือนเป็นการบอกความนัยอีกทางหนึ่ง อย่างเช่น ดอกคาร์เนชั่น