chrysanthemum-pic

ดอกเบญจมาศ ดอกไม้แห่งแสง

September 26, 2018 admin 0

ดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้อีกตระกูลหนึ่งที่จัดว่าได้รับความนิยมจากคนรักดอกไม้ทั่วโลก เนื่องจากดอกเบญจมาศมีความสวยงามในตัวเอง มีสีหลากหลาย อีกทั้งปลูกง่าย เลี้ยงง่าย เก็บไว้ได้นานอีกด้วย เลยทำให้หลายคนมักจะหยิบดอกเบญจมาศมาแต่งช่อดอกไม้ด้วย นอกจากนั้นดอกไม้นี้ยังเกี่ยวข้องกับแสงด้วย