orchid-news-site

ความหมายของ ‘กล้วยไม้’

July 26, 2019 admin 0

‘ดอกกล้วยไม้’ คือ สัญลักษณ์ของความร่ำรวย , ความรัก และมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่แสดงให้เห็น ถึงความประเสริฐ , เลิศล้ำ รวมทั้งอัดแน่นไปด้วยความงดงามอันแสนละเมียดละไม ย้อนไปในยุคกรีกสมัยโบราณ ดอกกล้วยไม้แสดงถึง ความสืบเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้ดอกกล้วยไม้ ยังถูกนำใช้เป็นสัญลักษณ์วันครูด้วย โดยสาเหตุของแนวคิดนี้ มาจากการที่ กว่ากล้วยไม้จะผลิดดอกออกผล แบ่งบานให้เห็นถึงความสวยงามได้ ก็จำเป็นต้องใช้เวลานาน รวมทั้งต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่งเปรียบได้กับ ‘ครู’ แต่ละคนกว่าจะสั่งสอนลูกศิษย์ […]